Karta, reguljära uttrycket för att inkludera rätt signum men exkludera t.ex. språk.

EDIT!

Efter att ha bråkat lite mera verkar jag ha fått fason på det, samt att jag har lärt mig hur det fungerar med reguljära uttryck (inte helt förstås)


Vi har bråkat lite med vår kartmodul i Book-it de senaste dagarna. I book-it hjälpen finns beskrivet hur man med hjälp av reguljära uttryck kan exkludera vissa sökningar, t.ex. = (lika-medtecknet) som i hyllsignum Koea=sg. Hjälpexemplet fungerar dock bara när man vill exkludera böcker från ett viss Huvudsignum till ett annat Huvudsignum t.ex. C till D men har man en hylla som t.ex. går från Cks till Doa fungerar förstås inte exemplet...

~(?!.*=)[C-D].* som tar med allt på C

Detta exempel tar allt på signum C ELLER D samt eventuella undersignum. OBS! det är inte Från ett signum Till ett annat, hade man velat gå från C till E hade man så fall behövt skriva:

~(?!.*=)C[a-z]?.*|D[a-z]?.*|E[a-z]?.*


alternativt ännu kortare

~(?!.*=)[A-B-C]?.*

Här är ett exempel på hur det ser ut för signum Qd:

~(?!.*=)Qd[a-]?.*  detta exempel betyder på ren svenska:

ej fackspråk OCH signum Qd samt signum i följd oavsett tecken [a-z] betyder "från och med" tecken a-z, för att även nå tillägg i form av siffror och -tillägg läggs ? dit innan trunkeringen .*
alternativt för att nå siffer- och strecktillägg är att lägga dit [a-z0-9).* så når man även dem, se även sista exemplet.

Uttrycket för att få bort = (likamedtecknet för språk) är likadant som i hjälptexten kartmodulen ~(?!.*=) och placeras alltså först i koden.

Observera att i kartmodulen lägger man bara in ett enda reguljärt yttryck i det vänstra "Hyllafältet" för att bestämma en mängd.

De mest användbara reguljära uttrycken i Karta-modulen är dock.

~(?!.*=)[X].* =  ett enskilt signum som tar bort utländska böcker

~(?!.*=)Dop[a-z].*|E[ab].* från ett visst signum till ett annat signum. Från signum Dop och fram tom. Eab

~(?!.*=)I|Ia[a-z0-9].*|Ib|Ib[a-z0-9].*|Ic|Ic[a-z0-9].* i detta signum ligger även strecktillägg samt siffertillägg. Om du har signum som slutar på en siffra (tex. Ib.05) måste du också lägga dit 0-9 för att nå de alfanumeriska tecknen. Koderna blir förstås väldigt långa men de måste vara så här för att fungera. Enklast är förstås att an

RSS 2.0