Läsa/skriva recensioner i OPAC 5.0 (eller vad var det som gick fel?)

Sedan vi fick denna möjlighet i OPAC:en har vi i Tyresö bara fått in 3! recensioner totalt via adlibris recensionstjänst (varav en var mumbojumbo) så en kombination av självkritik kring den egna marknadsföringen samt liten analys kring varför det kan ha blivit så här är alltså på sin plats att presentera i bloggen.

Några tankar kring detta misslyckande.

Vi lade info om recensionerna i OPAC:ens förstasida (mitt i fältet) samt på webben på egen sida. Kan egentligen inte se att så mycket mer hade kunnats göra på den punkten. Möjligtvis kunnat tala mer om detta vid inskrivning av nya låntagare.

I Tyresö presenteras fullständiga katalogposter i OPAC (4 rader info som i SSB:s gamla OPAC är för lite), detta gör att placeringssidan också hamnar relativt långt ner, det är också där recensionslänkarna har hamnat, scroll, scroll, scroll om man ska se dem. Jag föreslog för Axiell i framtiden att inte gömma dessa mervärdesfunktioner långt ner på sidorna (hoppas också de lyssnar på detta i och med Axiell Arena. (någon som vet hur det blivit?) rent generellt är scroll-ner-på-sidan alltid dåligt för den stressade människan, de enda sidorna som kommer undan med detta är de stora kvällstidningarnas tabloidwebb (AB, Expressen) men de är å andra sidan knappt tidningar längre...


Varför recensera en bok när recensionen inte syns direkt i anslutning till boken, utan först måste klickas på för att dyka upp? Hade recensionen legat vid bilden hade det varit ett helt annat läge. Då hade användaren fått direkt återkoppling på det bidrag som gavs.

OPAC:en som det ser ut nu är nog för folk mest ett ställe man söker efter sin bok, inte skapar mervärden genom delaktighet, därför behövs nog allt förändras på en gång (som t.ex. med Axiell Arena och CS. Library) gradvis förändring med tillkomst av små fiffiga funktioner känns faktiskt rätt meningslöst. Tror vi måste chocka våra användare och kasta ut OPAC:en helt.

Och sen det sista som Axiell själva förstod, det blir för klent med att enbart ha en lokal anknytning kring recensionerna, Axiell Arena bygger (om jag förstått det rätt) upp en gemensam bas för sådana funktioner som recensioner. När alla bibliotek med Axiell Arena samverkar blir t.ex. betygen kring recensionerna gemensamma. Jag gnällde tidigare på SSB  och Biblioteket.se och deras betygssystem, att alla böcker har 5.0 i snitt (kollade igenom 600 recensioner i rad 2008-06-25, ALLa hade 5.0 i betyg...) Förhoppningsvis slipper vi sådant om Axiell Arena kommer fungera fullt ut. Har 500 pers från 1000 bibliotek satt ett betyg är det inte troligt att snittet blir 5.0 längre...


RSS 2.0