Tips och kända fel som inte åtgärdas vid uppgradering.

Finns det otaliga av. Stötte på ett av dessa fel idag då en låntagare/användare hörde av sig till oss. Träfflistan presenteras på ett felaktigt sätt om man använder sig av backstegsfunktionen i webbläsaren. Axess svarade med hänvisning till Tips och kända fel 4.0 punkt 31. där det går att läsa:

"Bakåt-knappen i webbläsaren bör inte användas i OPAC när andra alternativ finns. Träfflistan hänger inte med, blir inte korrekt uppdaterad, när man använder webläsarens bakåt-knapp."


Jag gick till Tips och kända fel 5.0 för att se om detta hade blivit åtgärdat, vilket det förstås inte hade blivit... jag kan som administratör och webansvarig INTE hålla på och rekommendera mina låntagare att INTE använda bakåt-knappen i webbläsaren, eftersom detta ger felaktiga resultat. Användare ska kunna använda bakåtknappen om de vill. Systemen måste ju byggas efter hur användare faktiskt använder dem. Inte med en radda fjantiga rekommendationer eller undantagsregler. Här måste Axiell skärpa sig. Det gäller förstås även alla andra tips och kända fel. Vet man om ett fel kan man väl i alla fall åtminstone försöka att fixa det till nästa version, inte bara låta det ligga kvar...

Limit-konferens i Örebro på tisdag. Resultatet av projektet lyssnar förhoppningsvis Axiell på.


RSS 2.0