Problemet med att använda fiffiga script i Arena.

I Axiell Arena lagras filer i dokumentbiblioteket med relativa länkar. En bild som läggs upp i bildgalleriet med namnet boktips.gif. Länkas och döps om till t.ex.

http://arena.tyreso.se/image/image_gallery?uuid=456f61cf-6889-44ae-bb0c-4704f1484c68&groupId=10154&t=1282548275829

när den väl hamnar i bildgalleriet. Oftast är detta inte ett problem men...

När man som jag försöker att använda sig av ett jquery script som kräver ett dokumentbibliotek som hänvisar till flerra olika filer i en mapp ställer det till det rejält. Jag har under senare tid försökt att lägga in highslide för att öppna bilder på ett bra sätt i Arena. http://highslide.com/#installation


Men som ni ser kräver det en struktur liknande den ovan för att fungera. Lägger jag ett script som hänvisar till en undermapp så fungerar det inte med sättet som Arena lagrar filer.

Ett script som ligger i t.ex. http://arena.tyreso.se/image/image_gallery?uuid=456f61cf-6889-44ae-bb0c-4704f1484c68&groupId=10154&t=1282548275829 klarar helt enkelt omöjligt att referera till en annan
http://arena.tyreso.se/image/image_gallery?uuid=456f61cf-6889-44ae-bb0c-4704f1484c68&groupId=10154&t=1282548275829 det säger sig självt. I Arena lagrades tidigare filerna i en så kallad WAR-fil, detta görs nu inte längre eftersom filerna inte följer med i uppgradering. (tidigare filer som jag lade upp ligger dock kvar fortfarande och är sökbara vilket motsäger detta)

Lösningen på problemet om du vill använda script I din Arena som kräver en mappstruktur är att lagra alla filer på egen FTP-server.

RSS 2.0